Ir arriba
 • CMUS en Facebook
 • CMUS en Instagram
 • CMUS en Youtube
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS
 • Responsable do tratamento: Consellería de Educación, Universidade e Formación Profesional.
  Secretaría Xeral Técnica.
 • Finalidades do tratamento: Recoller as suxestións e queixas da comunidade educativa coa finalidade de emprender accións que permitan a mellora dos servizos prestados.
 • Lexitimación para o tratamento: Consentimento da persoa interesada.
 • Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros salvo as previstas na lei.
 • Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o seu consentimento a través da sede electrónica da Xunta e Galicia ou en calquera das Oficinas de rexistro e información propias da Xunta de Galicia segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
 • Contacto delegado de protección de datos e información adicional: https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

CONSERVATORIO OURENSE

Avenida Pablo Iglesias, s/n, 32004 Ourense (Galicia) Spain
Teléfono: (+34) 988 39 10 47 - E-mail: cmus.ourense@edu.xunta.es

Paixón pola música

Dedicámonos á formación musical do máis alto nivel, buscando a excelencia na creación e interpretación.

Tour virtual

Podes coñecer todos os departamentos do Conservatorio de Ourense con este percorrido virtual.

Teléfono de contacto
988 39 10 47

XUNTA DE GALICIA - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

Datos de contacto

Fondo Social Europeo

AVISO LEGAL  |  POLÍTICA DE PRIVACIDADE  |  POLÍTICA DE COOKIES

Copyright © 2016/2024 Conservatorio de Música de Ourense - Todos os dereitos reservados  |  Zona privada  //  Deseño, maquetación e programación web a medida Grupo5.com

En nuestra web se utilizan cookies propias y de terceros con finalidad analítica y de marketing. Para continuar navegando es necesario aceptar la política de cookies.
Política de Cookies OK