Ir arriba
  • CMUS en Facebook
  • CMUS en Instagram
  • CMUS en Youtube

Política de privacidade

A web de Conservatorio de Música de Ourense só obtén e conserva a seguinte información acerca dos visitantes da nosa web:

1.- O nome de dominio do provedor (PSI) e/ou dirección IP que lles dá acceso á rede. Por exemplo, un usuario do provedor XXX só estará identificado co dominio xxx.es e/ou a dirección IP. Desta maneira podemos elaborar estatísticas sobre os países e servidores que visitan máis a miúdo a nosa web.

2.- A data e hora de acceso á nosa web. Iso permítenos pescudar as horas de máis afluencia, e facer os axustes precisos para evitar problemas de saturación nas nosas horas punta.

3.- A dirección da internet desde a que partiu o link que dirixe á nosa web. Grazas a este dato, podemos coñecer a efectividade dos distintos banners e ligazóns que apuntan ao noso servidor, co fin de potenciar os que ofrezan mellores resultados.

4.- O número de visitantes diarios de cada sección. Iso permítenos coñecer as áreas de máis éxito e aumentar e mellorar o seu contido, co fin de que os usuarios obteñan un resultado máis satisfactorio.

A información obtida é totalmente anónima, e en ningún caso pode ser asociada a un usuario concreto e identificado.

Tratamento dos datos de carácter persoal

De acordo coa normativa vixente en materia de protección de datos así como en materia de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, o usuario acepta que os datos persoais achegados no momento do seu rexistro, ou calquera outro facilitado a www.conservatoriourense.org para o seu acceso a algúns dos servizos da páxina web, sexan incorporados a ficheiros titularidade desta empresa, coa finalidade de facilitar a prestación dos servizos solicitados, para a correcta identificación dos usuarios que solicitan servizos personalizados en www.conservatoriourense.org, para a realización de estudos estatísticos dos usuarios rexistrados en www.conservatoriourense.org que permitan deseñar melloras nos servizos prestados, para a xestión de tarefas básicas de administración, así como para manterlle informado, ben por correo electrónico ben por calquera outro medio, de novidades, produtos e servizos relacionados con www.conservatoriourense.org ou con terceiras empresas colaboradoras. No caso de comunicacións comerciais a través de correo electrónico ou medio equivalente, o usuario presta o seu consentimento expreso para o envío de publicidade a través de devandito medio.

Conservatorio de Música de Ourense comprométese ao cumprimento da súa obrigación de segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de tratalos con confidencialidade, e asume, a estes efectos, as medidas de índole técnica, organizativa e de seguridade necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999 do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, e demais lexislación aplicable.

O usuario responderá, en calquera caso, da veracidade dos datos facilitados, reservándose www.conservatoriourense.org o dereito para excluír dos servizos rexistrados a todo usuario que facilitase datos falsos, sen prexuízo das demais accións que procedan en dereito.

Calquera usuario rexistrado pode en calquera momento exercer o dereito para acceder, rectificar e, no seu caso, cancelar os seus datos de carácter persoal fornecidos, mediante petición escrita.

Conservatorio de Música de Ourense
Teléfono: (+34) 988 39 10 47
Email: cmus.ourense@edu.xunta.es

Paixón pola música

Dedicámonos á formación musical do máis alto nivel, buscando a excelencia na creación e interpretación.

Teléfono de contacto
988 39 10 47

XUNTA DE GALICIA - Consellería de Educación e Ordenación Universitaria

Datos de contacto

Fondo Social Europeo

AVISO LEGAL  |  POLÍTICA DE PRIVACIDADE  |  POLÍTICA DE COOKIES

Copyright © 2016/2022 Conservatorio de Música de Ourense - Todos os dereitos reservados  |  Zona privada  //  Deseño, maquetación e programación web a medida Grupo5.com

En nuestra web se utilizan cookies propias y de terceros con finalidad analítica y de marketing. Para continuar navegando es necesario aceptar la política de cookies.
Política de Cookies OK